logo

Algemene verkoopvoorwaarden

Deze huurovereenkomst is onderworpen aan de volgende voorwaarden, waartoe de huurder zich verbindt, namelijk :

BEROEP

Het pand slechts op burgerlijke wijze te bewonen, waarbij de uitoefening van enig ambacht, beroep of nijverheid formeel verboden is, waarbij de huurder erkent dat het pand dat het voorwerp uitmaakt van de onderhavige overeenkomst, hem slechts wordt verhuurd als tijdelijke woning en voor ontspanning.

De huurder verbindt zich ertoe de rust van het gebouw en de omgeving niet te verstoren door hemzelf, zijn familie of de personen in zijn dienst.

De huurder verbindt zich ertoe het pand "als een goede huisvader" te bewonen zonder het aantal bewoners te overschrijden dat in de beschrijving en in de seizoenshuurovereenkomst is vermeld, geen tenten in de tuin op te zetten of er caravans te parkeren, en het onderhoud en de veiligheid van de ter beschikking gestelde ruimten en installaties te waarborgen. Al deze installaties worden in goede staat geleverd en elke klacht daarover, die meer dan 72 uur na de ingebruikneming optreedt, kan niet worden aanvaard en de reparaties na deze vertraging zullen door de huurder moeten worden gedragen. Alle reparaties die nodig zijn door nalatigheid of slecht onderhoud tijdens de huurperiode komen ten laste van de huurder. De huurder moet er met name voor zorgen dat de lokalen, de uitrusting en de machines in perfecte staat en schoon worden teruggebracht. Indien dit niet het geval is, zullen de herstel- en reinigingswerkzaamheden aan de huurder in rekening worden gebracht.

Het is de huurder verboden kachels in de gehuurde ruimten te plaatsen. Indien hij, ondanks dit verbod, andere verwarmingstoestellen laat plaatsen dan die welke in het gehuurde aanwezig zijn, is hij als enige verantwoordelijk voor alle gevolgen van deze plaatsing. Bovendien moet de huurder er in het bijzonder op letten geen voorwerpen of schoonmaakmiddelen weg te gooien die de septische putten kunnen beschadigen en de leidingen kunnen verstoppen, op straffe van aansprakelijkheid voor de kosten van het herstel van de installaties.

Geen enkele persoon te vervangen, noch het gehuurde onder te verhuren, zelfs niet gratis, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Zich te verzekeren tegen huurrisico's, diefstal, brand, waterschade en verhaal van buren en het gehuurde meubilair te verzekeren.

Geen voorwerpen in de gootstenen, badkuipen, bidets, wastafels, enz. te werpen die de leidingen zouden kunnen verstoppen, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk zal zijn voor de kosten van het herstel van de apparatuur.

De huurder kan geen aanspraak maken op huurvermindering ingeval zich tijdens de huurperiode dringende herstellingen voordoen die de verhuurder moet uitvoeren.

RESERVERING

De reservering is pas definitief na ontvangst van het ondertekende huurcontract en de ontvangst van het voorschot van 25%, onder voorbehoud van aanvaarding door de verhuurder. Elke reservering per telefoon, fax of e-mail zonder dat het vereiste voorschot binnen 72 uur is betaald, wordt niet in aanmerking genomen. Een bevestiging per e-mail wordt de huurder per omgaande toegezonden.

SCHEMA

De huurder zal de volgende aankomst- en vertrektijden respecteren:

wekelijks verblijf 7 nachten (van zaterdag tot zaterdag in juli en augustus): Aankomst tussen 17H00 en 20H00 / Vertrek voor 10H00

Weekendverblijf : Aankomst : vrijdag tussen 16H00 en 20H00 / Vertrek : zondag of maandag voor 10H00

midweek verblijf: Aankomst: maandag tussen 16H00 en 18H00 / Vertrek: vrijdag voor 10H00

PRIJS

De prijs is inclusief alle belastingen en omvat: de terbeschikkingstelling van de accommodatie, inclusief kosten (water, elektriciteit, verwarming), beddengoed met het bed opgemaakt bij aankomst, toegang tot het zwembad, toegang tot kinderspelen, terbeschikkingstelling van televisie en een telefoonlijn in elk huis.

In de prijs zijn niet inbegrepen: eindschoonmaak van de accommodatie, badlinnen, schoonmaakmiddelen (afwasmiddel, spons, enz.), persoonlijk verbruik (telefoon, bar, enz.), administratiekosten en toeristenbelasting.

ANNULERING

Behalve in geval van overmacht (overlijden, ernstige ziekte) gerechtvaardigd door een officieel document, zal de verhuurder in geval van annulering van het verblijf de volgende vergoedingen inhouden

annulering vóór de 30e dag voor uw verblijf: alleen de reserveringskosten

annulering tussen de 15e en de 30e dag voor uw aankomst: 30% van de verblijfskosten

annulering tussen de 14e en de 8e dag voor uw aankomst: 50% van de verblijfskosten

minder dan 7 dagen voor aankomst: 75% van de verblijfskosten

GEEN PRESENTATIE

Als de huurder niet komt opdagen op de afgesproken datum en tijd, zal de verhuurder de woning onmiddellijk opnieuw verhuren. De borg wordt door de verhuurder ingehouden.

INTERRUPTIE

In geval van voortijdige onderbreking van het verblijf door de huurder, en indien de verantwoordelijkheid van de verhuurder niet in het geding komt, vindt geen terugbetaling plaats, met uitzondering van de waarborgsom.

WAARBORGSOM

De huurder betaalt de verhuurder op de dag van de inbezitneming van het pand een bedrag van 200€ als waarborg voor eventuele schade aan de voorwerpen in het gehuurde pand en voor de verschillende lasten en verbruiken (gas, elektriciteit, enz...).
Bovendien kan een bedrag van 40€ of 45€ worden ingehouden op de waarborg voor het volledig schoonmaken van de lokalen.
De waarborg wordt binnen 10 dagen na het einde van het verblijf terugbetaald, na aftrek van de eventueel door de huurder verschuldigde kosten of reparaties.
Bij aankomst krijgt de huurder een gedetailleerde beschrijving van de voorzieningen. Hij heeft 12 uur de tijd om de verhuurder op de hoogte te brengen van eventuele problemen.

DIEREN

Alleen getatoeëerde en gevaccineerde honden en katten (gelieve uw geldig vaccinatieboekje mee te nemen) worden in het verblijf aanvaard. Slechts één dier per woning.

KEUZE VAN WOONPLAATS

Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiezen de partijen woonplaats: de verhuurder in zijn maatschappelijke zetel, de huurder in zijn persoonlijke woonplaats en komen overeen dat de bevoegde rechter die is van het arrondissement waarin de gehuurde ruimten zich bevinden.

Gedaan te Grand-Laviers,
12/11/2022

Reservering

Reservering Reserveer uw verblijf op onze site om te profiteren het beste gegarandeerde tarief.
ancv logo cheque vacances 4c 1
We accepteren ook vakantiecheques als betaalmiddel.
ICON ANIMAL
Honden zijn welkom op het landgoed. (9€ per dag / alleen hond)
Logo vert fonce
ICON RS FACEBOOK 1ICON RS INSTAGRAM 1
ICON RS LINKEDIN 1ICON RS YOUTUBE 1
Deze website is duurzaam ontworpen en gecreëerd door het bureau customR met technieken die de koolstofvoetafdruk beperken. 
Er wordt slechts 0,2 g CO2 per bezochte pagina geproduceerd en de site wordt gevoed via hernieuwbare energie. De koolstofberekeningen zijn uitgevoerd met websitecarbon.
chevron-upchevron-down