logo blanc
ICON FLECHE BAS BLANCHE

Duurzaam toerisme

De natuur is het hoofdelement van onze levensfilosofie op het Domaine du Val . In onze aanpak en bij alles wat we doen, houden we rekening met dit waardevolle aspect. 

Wat in het begin gewoon een kwestie van gezond verstand was, neemt steeds meer plaats in en uiteindelijk werd dit principe officieel verankerd in een ambitieus mvo-beleid.
ICON ENVIRONNEMENT

Milieu

Milieubescherming en het behoud van biodiversiteit op de site zijn prioriteiten. De installatie van een bijenkorf, het aanleggen van een bio moestuin en een ongerepte, wilde zone met bloemen zijn voorbeelden van deze ambitie.
ICON ECONOMIE

Economie

Werken met het lokale economische netwerk is vanzelfsprekend. Sinds 2005 werken wij samen op basis van vertrouwen en gedeelde waarden. Op dit moment werken we voor meer dan 80% met dienstverleners die zich op minder dan 40 km bevinden.
ICON RSE

Sociaal

De sociale dimensie wordt intern geïntegreerd via een permanente dialoog met medewerkers en de invoering van opleidingen en winstdeling in de vorm van premies. Wij werken samen met verenigingen die werken op het gebied van sociale en solidaire economie, met name voor het onderhoud van groene zones en het recycleren van objecten en papratuur.

Belangrijke cijfers

ICON bornes voiture electriques
0

Oplaadzuilen voor elektrische auto’s

ICON potager bio
0m3/jaar

Compost voor de biologische moestuin

ICON fournisseurs bio
0%

Van de omzet van seminars voor het groene fonds

ICON Miel
+0%

Van onze leveranciers zijn gevestigd op minder dan 40 km

ICON ampoules led
0

Led-lampen voor verlichting

ICON panneaux solaires
0m2

Zonnepanelen geïnstalleerd in de lente 2023

Gehomologeerd Lucie-label sinds 2013

Domaineduval 1327
Deze gemeenschap van verenigingen omvat meer dan 900 ondernemingen die zich allemaal inzetten voor een rechtvaardiger en meer respectvolle wereld voor mensen en regio’s. 

In het verlengde van de duurzame ontwikkelingsbenadering was het Domaine du Val de eerste toeristische residentie die het Lucie-label ontving in 2013. Het respect voor het milieu wordt op deze manier bevestigd evenals het streven om steeds verder te gaan in het behouden ervan.

Concreet zet het Domaine du Val zich in om een economische actor te blijven in de regio met een positief economisch model voor de mensen en de streek. 

Daarom creëert het Domaine du Val zinvolle activiteiten en past zijn waarden dagelijks toe volgens 3 onlosmakelijk met elkaar verbonden en elkaar aanvullende pijlers: economische groei, behoud van het milieu en sociaal welzijn. Een waar ethisch en transparant engagement ten opzichte van klanten, partners en meer in het algemeen de maatschappij en het milieu. 

De LUCIE referentie nodigt organisaties uit hun mvo-benadering in te richten rond 7 engagementen: 

- Respect voor de belangen van klanten en consumenten 
- Milieubehoud 
- Valoriseren van menselijk kapitaal 
- Loyaal en verantwoord handelen op de markten 
- De fundamentele mensenrechten respecteren 
- De belangen van de onderneming en het algemeen belang combineren 
- Transparantie garanderen van het besluitvormings en bestuurssysteem

Vereniging Baie de Somme zéro carbone

galerie jardin detente nature location chalet maison baie de somme scaled
In het verlengde van het behoud van de streek heeft het Domaine du Val via de oprichter Xavier Mennesson deelgenomen aan de oprichting in 2009 van de vereniging “Baie de Somme Zéro Carbone”. 

Deze ecoverantwoorde vereniging werd opgericht door toerisme professionals uit de regio die zich inzetten voor het behoud van de Baai van de Somme, een uniek ecosysteem. 

Met 10 miljoen bezoeker per jaar in de Baai van de Somme is het milieu-impact aanzienlijk. 

De vereniging Baie de Somme Zéro Carbone is ontstaan uit deze bewustwording en de wens om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Nu zetten accommodatiedienstverlener, restauranthouders, producenten, boeren, dienstverleners van sport- en culturele activiteiten zich actief in door ondertekening van een charter voor het behoud van deze streek en het opzetten van collectieve projecten.

Reservering

Reservering Reserveer uw verblijf op onze site om te profiteren het beste gegarandeerde tarief.
ancv logo cheque vacances 4c 1
We accepteren ook vakantiecheques als betaalmiddel.
ICON ANIMAL
Honden zijn welkom op het landgoed. (9€ per dag / alleen hond)
Logo vert fonce
ICON RS FACEBOOK 1ICON RS INSTAGRAM 1
ICON RS LINKEDIN 1ICON RS YOUTUBE 1
Deze website is duurzaam ontworpen en gecreëerd door het bureau customR met technieken die de koolstofvoetafdruk beperken. 
Er wordt slechts 0,2 g CO2 per bezochte pagina geproduceerd en de site wordt gevoed via hernieuwbare energie. De koolstofberekeningen zijn uitgevoerd met websitecarbon.
chevron-upchevron-down